İş dünyası son 10 yılda bugüne kadar hiç olmadığı kadar hızla değişmeye, evrimleşmeye ve kendisini yeniden tanımlamaya devam ediyor. Dijitalleşmenin, küreselleşmenin ve teknolojinin bu değişimde etkisi ve payı çok büyük. Bu değişim süreci, içerisinden hemen her gün yeni birtakım unsurlar çıkarıyor ama son dönemde özellikle girişimciliğin yaygınlaşması ile birlikte yıldızı parlayan alanların başında teknoparklar geliyor. Üniversiteler ile sanayi arasında da bir bağın oluşması noktasında önemli görevler üstlenen teknoparklar, girişimcilerin hayallerini gerçekleştirmeleri, destek almaları, büyümeleri ve geleceğe doğru emin adımlarla yürümeleri için büyük önem taşıyorlar.

Dünyada teknoparkların tarihi 1970’li yıllara kadar uzanıyor. Belirli bir alanda faaliyet gösteren şirketlerin ortaklaşa hareket etmeleri, bir alanda kümelenerek iş birliği ile çalışmaları, yeni ortaya çıkan girişim ve firmaların desteklenmesi, üniversitede üretilen bilginin sanayiye aktarılması gibi farklı amaçlarla ortaya çıkmaya başlayan teknoparklar ilk olarak Amerika’da ve Japonya’da oluşmaya başlıyor. Bugün dünyanın en ünlü ve büyük teknoparklarından biri sayılan Silikon Vadisi, bu ekosistemin en iyi örneklerinden birini oluşturuyor. Ülkemizde bu oluşumların tarihi 1980’li yıllara kadar gidiyor.

Son yıllarda bir hızla önemleri artan ve hem dünyada hem de ülkemizde birçok üniversite tarafından yatırım almaya başlayan teknoparklar, birer teknoloji üretim ofisi olmalarının yanında üniversitede üretilen bilginin somut şekilde sanayiye yansımasını sağlayarak inovasyon ve teknoloji üretiminde önemli roller üstleniyorlar. Üniversiteler, bünyelerinde oluşturdukları yeni teknolojileri, projeleri, çalışmaları duyurmak ve bunların sanayi tarafında yansımasını gerçekleştirerek somut çıktılarını almak için teknoparklar kullanıyorlar.

Teknoparklar kendi içlerinde bulunan ve farklı amaçlara hitap eden çok farklı laboratuvarlara, araştırma alanlarına ve kuluçka merkezlerine sahipler. Bir yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkezi gibi çalışan bu alanlar, aynı hedefe doğru koşan girişimcilerin kümelenmesine ve ortaklaşa projeler yürütmelerine destek oluyor. Bu alanların olanaklarından yararlanan girişimciler, öğrenciler, akademisyenler ve araştırmacılar, teknoloji, yazılım, biyoteknoloji gibi alanlarda geliştirdikleri proje, ticari ürün, icat gibi çalışmalarını teknopark yoluyla hayata geçiriyorlar.Kategoriler

downloadfilmterbaru.xyz nomortogel.xyz malayporntube.xyz