Kadınlara yönelik işlenen suçlar arasında sözün bittiği yer, kadın cinayetleridir. Ancak gazete ve medya görevi gereği kadın cinayetlerini, haber ya da görselle aktarmak zorundadır.

Gazete ve medya, kadın cinayetlerinin çözümünde toplumun meseleye bakış açısını doğru inşa etme görevini üstlenmiştir.

Bu durumda hem karar mercilerinin düşüncelerinin hem de kamu algısının şekillenmesinde en önemli etken medyadır ve medyanın konuyu doğru şekilde ele alması ve uygun bir haber dili geliştirerek sunması hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle, daha sağlıklı bir toplumsal algının örülmesinde ana akım gazetelerin, medyanın, sosyal medya paylaşımlarının ve internet haberlerinin uyması gereken bazı hususlar vardır.

Toplumun her kesimi üzerinde büyük etkisi olan ana akım gazeteleri, medya, sosyal medya ve internet olayları haberleştirirken sahip olduğu sorumluluğu dikkate alarak özenli bir haber dili ve sunuş biçimi geliştirmelidir.

Kadın cinayet haberlerinin yanlış bir perspektiften aktarılması haberin amacının aksine toplumda şiddete olan meylin artmasına da neden olabileceğinden bu kurumların büyük bir sorumluluğu var.

Bu sorumluluk gereği aşağıdaki soruları bu kapsamda soralım ve cevaplamaya çalışalım:

Türk ve Dünya basınının kadın cinayetlerini aktarımında dil, üslup, sunuş biçimi ve söylem biçimi acaba gerçekten ülke ve uluslararası kriterlere uygun mu? Kadın cinayetlerinin sunumu bireyi ve toplumu nasıl etkilemektedir? Sunumlarda sağlıklı bir algı oluşturulabiliyor mu? Sunumun birey ve toplum üzerinde, sağlıklı bir algı oluşturması için kullanılan dil uzman psikolog ve psikiyatrların denetiminden geçiyor mu? Kadın cinayetleri, haberleştirilirken uzman psikolog ve psikiyatrlara ihtiyaç duyuluyor mu?

Kadın cinayetlerinin sosyal medya paylaşımları ve internet haberleri bağlamında da aynı hususlar göz önünde bulunduruluyor mu? Medya, gazeteler, sosyal medya ve intertnet kadın cinayetlerini haberleştirirken bu sorumlulukla haberlerin dilini doğru bir biçimde kullanacak ya da kurgulayacak uzman psikolog ve psikiyatrlardan oluşacak bir kadroya ihtiyaç duyuyor mu?

Bu soruları neden sorduk?  Bugün ülkemizde azalacağı yerde her geçen gün kadınlara yönelik şiddet artıyor da ondan, sorduk!

Kadın cinayetleri çok katmanlı bir sorundur. Bu nedenle kadın cinayetleri, toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren bir sosyal problemdir. Kadınların yaşama hakkını elinden alan kadın cinayetleri; aynı zamanda, bazı kurum ve kuruluşların ciddi çalışmalarını içeren hizmet alanları içerisinde de yer alır.

Kadın cinayeti gibi haberlerin yanlış bir dille ya da perspektifle topluma aktarılması, haber dilinin doğru kurgulanmaması, amacının aksine toplumda şiddete olan meylin artmasına neden olabileceği düşünülüyor mu? Kadın cinayetleri, çok yönlü değerlendirilmesi gereken bir sorundur. Konu çok yönlü bir problemdir.

Konunun başta adli olmak üzere, sosyal ve vicdani yönleri var. Kadın cinayeti kadına ve insanlığa karşı işlenen en önemli suçtur. Bu sorunun düşündüğümüzden daha çok tarafları var.

Kadın cinayetleri bağlamında çok fazla kurum ve aktöre sorumluluk düşmektedir. Kadın cinayetleri kamusal bir mesele olarak toplumun topyekûn mücadele etmesi gereken bir konudur. Kadın cinayetlerine toplumun konuya bakış açısı ve algısı hayati önem taşımaktadır. Kadın cinayetlerinde toplumun görüşünü etkileyen en önemli araçların başında medya gelmektedir. Kadın cinayetlerinde sosyal medya ve internet de bu araçlar arasında zikredilebilir ve aynı sorumluluk bu tür kurumlara düşmektedir. Kadın cinayetlerine dair yayımlanan haberler toplumun dikkatini çekmekte ve büyük bir okuyucu kitlesine sunulmaktadır.

Kadın cinayetlerini aktarılırken dil kullanımı son derece önemlidir ve hatalı bir haber dili kullanmamalıdır. Kadın cinayetlerini hatalı haber dili kullanarak aktaramayız. Kadın cinayetini topluma aktarırken, haber olarak sunulmak amacıyla kurgulanırken dil uzmanlarının, uzman psikolog ve psikiyatrların süzgecinden geçmelidir.

Özellikle kullanılan haber dili toplumu korku ve infiale sürüklememelidir! Kullanılan dil saldırıya uğrayan kadınların kişisel haklarını çiğnemelidir! Kullanılan dil, cinayet haberini toplumun sıradanlaştırarak algılamasına neden olmamalıdır! Kadın cinayet haberleri sunulurken kullanılan dil de her türlü zafiyetlere kaçınmak gerekir! Özellikle medyanın kadın cinayetlerini aktarırken özenli olması gerekmektedir! Ancak bunun için medya organlarının kadın cinayeti haberlerini sunarken dikkat etmesi gereken hususlar önceden belirlenmelidir.

Kadın cinayetlerinin sunumu için belli başlı kriterler ve etik kuralları belirlenmelidir. Bu kriterler: “Kadın cinayetinin yanlış gerekçelendirilmesi”, “Kadın cinayetinin İnfial Oluşturacak şekilde sunulması”, “Kadın cinayet haberlerinin benzer durumdaki kadınlar üzerinde Korku Uyandıracak şekilde sunulması”, “Kadın cinayet haberlerinin sunumunda bazı kelimelerin sıklıkla kullanılması”, “Kadın cinayet haberlerinde hedef gösterme, Kadın cinayet haberlerinde failin psikolojik durumunu ön plana çıkarma”, “Kadın cinayet haberlerinde faili yanlış tanımlama”, “Kadın cinayet haberlerinde kurban hikâyesinin kurgulanması”, “Kadın cinayet haberlerinde suçlu hikâyesi kurgulanması”, “Kadın cinayet haberlerinde haber görseli tercihinin yanlış algı yaratacak şekilde sunulması”… gibi, kriterlerdir.

Kadın cinayetinin yanlış gerekçelendirilmesini örnek kullanım üzerinden değerlendirirsek: “Boşanmak isteyen karısını öldürdü”, “Ayrılmak istediği kız arkadaşına saldırdı”, “Çocuğunu göstermeyen karısını öldürdü”, “Hakarete uğradığı gerekçesiyle kız arkadaşını öldürdü.”, “Namusunu temizlemek için cinayet işledi”… gibi, ifadelerle cinayetin failinin bakış açısıyla gerekçelendirmek yanlıştır. Cinayet gibi şiddetin ve vahşetin en yüksek derecede ortaya çıkması gerekçelendirilemez! Cinayet bir insanlık suçudur. Bu tür ifadelerin kadın cinayetlerinin haber dilinde kullanılması katili destekleyici bir algı yaratır! Kadın cinayetleri sözün bittiği son nokta olduğundan kullanılan her sözcüğün önemi var! Bu problemin sosyal bir problem olduğu algılatılmalıdır!

______________

Akdemir, Kevser Hülya, (2020), “Türk Medyasında Kadın Cinayetleri”, SETA Yayınları, İstanbul.Kategoriler

downloadfilmterbaru.xyz nomortogel.xyz malayporntube.xyz