Sadece günümüz sorunlarının çözümü için değil yarının daha müreffeh olması için şimdiden geleceğe yönelik fikirler üretme anlayışını yaygınlaştırmak zorundayız.

Günümüz gelişmeleri ve gereklilikleri artık sadece bugünü değil yarını düşünmemizi zorunlu kılmaktadır. Sorunlar hızla ve art arda gelmekte, ihtiyaçlar artmakta ama buna karşı kaynaklar ise azalmaktadır. Dünya üzerindeki amansız rekabet ve doymak bilmez hırsın etkileri sadece günümüzü değil yarınlarımızı da ipotek altına almaktadır.

Bu sorunun çözümü için bizce yapılması gereken geleceğe yönelik fikirler üretme anlayışını yaygınlaştırılmasıdır. Enerji, su, ticaret, tarım, eğitim ve sosyal hayata ilişkin sürekli olarak yeni ve yenilikçi fikirler üretilmesi anlayışını Hataylıların bir parçası haline getirmektir.

Bunun için yapılması gereken ise özellikle gençleri proje üretmeye alıştırmak olmalıdır. Okullarda, yaygın eğitim kurumları ile sosyal destek kuruluşlarında nitelikli proje üretme eğitimleri verilmelidir; gençler uygulanan bilimsel ve sosyal projelere dâhil edilmelidirler. En önemlisi gençlere ekipler kurdurarak yaşadıkları yakın çevrenin sorunlarının çözümü ve yenilikçi fikirler üretmeleri için proje üretmeye teşvik edilmelidir; ufakta olsa maddi bir destek verilmelidir.

Proje üretme alışkanlığı gençlerin sadece potansiyellerini harekete geçirmekle kalmayacak toplumda yerleşik çözümü başkalarından bekleme anlayışı ile “boş konuşma” alışkanlıklarının da yavaş yavaş kaybolmasına neden olacaktır. Herkes yaşadığı yakın çevrenin temizlik, sağlık, eğitim ve kültür gibi yaşamın tüm unsurlarına ilişkin sorunların çözümü için harekete geçecektir. Böyle düşünen insanlar kendiliğinden bir araya gelerek projelerini hayatlarına yansıtacaklardır.

Bu anlayışın hayata geçirilmesi sadece Milli Eğitim Bakanlığından beklenmemelidir. Yerel yönetimler, muhtarlıklar, sivil toplum örgütleri, esnaflar hata ve hatta bina ve site yönetimleri de çocuklara ve gençlere proje üretme ve hayata geçirme motivasyon ve yeteneğikazandırabilir. Böylelikle sadece çocukları ve gençleri sorun çözmeye ve yenilik üretmeye değil aynı zamanda “sorun olmamayı da” öğreterek daha huzurlu ve müreffeh bir toplum oluşturulmasına katkı da sağlayabiliriz.

Ve en önemlisi çocuklarımıza ve gençlerimize ekip içinde olma, takım ruhu, sorumluluk alma ve gereğini yerine getirme ve liderlik gibi pozitif davranış sahibi yaparak anti sosyalleşmenin önüne geçerek daha müreffeh ve huzurlu bir Hatay oluşturabiliriz.

 Kategoriler

downloadfilmterbaru.xyz nomortogel.xyz malayporntube.xyz