Ülkücü, “Ülkücü, ülkücünün kardeşidir!” diyerek kardeşliğimizi perçinleyen Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in gençlik temsilcileri ile yaptığı bir konuşmada, tespit edilen prensipleri ihtiva eden ve başına milliyetçiliği koyduğu “Dokuz Işık” prensibinin maddelerinden birinin “Ülkücülük” olduğunu idrak eder ve bu fikrin sadece “Ülkü Ocakları”nın çatısı altında filizlenip gelişeceğine inanır!

Ülkücü, “Türk Milletini, insanca usullerle, en kısa yoldan, kendi gücüyle ayakta durabilecek, kuvvetli, müreffeh, mutlu, hak ve şereflerine sahip bir millet hâline getirme ve modern uygarlığın en ön safına geçirme” gayesine bizi götürecek yolları en isabetli şekilde tespit etmeye adaydır!

Ülkücü, insan olarak önce kendi kendisine hürmetkâr olmayı ve kendi varlığına güvenmeyi esas alır ve bunu yaşamının en temel prensibi kabul eder ve kendi varlığına duyduğu saygı ve güvenle işlerini yapar!

Ülkücü, Türk milletinin bir ferdi olarak önce Türk milletine hürmet etmeyi yaşamının temel prensipleri arasında görür ve Türk için, Türk tarafından, Türk’e göre tavır alır!

Ülkücü, bir insanın; kendine saygısı yoksa kendini aşağı görürse, kabiliyetsiz hissederse, o insanın büyük iş yapması ve içinde bulunduğu çevreye yararlı olmasının mümkün olmayacağına inanır!

Ülkücü, insan ve Türk milletinin bir ferdi olarak öncelikle kendine saygı duyar ve üstün bir tarihi geçmişe sahip olduğuna, kabiliyetine, büyük işler yapmak için dünyaya geldiğine ve çevresine faydalı olacağına inanır!

Ülkücü, kendi varlığının değerini bilir, Türk olmanın gururuyla yaşar ve coşar, kendi kudretine inanır, kendi izzetinefisini her şeyin üstünde tutar, kendi varlığına saygı duyar

Ülkücü, uygarlık âleminde büyük varlık gösterme amacı taşır, büyük eserler meydana getirmek için çalışır ve aynı zamanda kendi toplumu içinde yaşayan bütün insanları mutluluğa, refaha erdirme gayesi taşır!

Ülkücü, ülküsünün bilinciyle bir insanın, insan olarak insanlığa hizmet etmek için evvela kendi milletine hizmet etmenin, kendi milletini yükseltmenin, kendi milletini mutlu kılmanın gerekli olduğuna inanır!

Ülkücü, Türk milletine hizmet ettiği takdirde, aynı zamanda insanlığa da hizmet etmiş olacağına inanır!

Ülkücü, bir insanın önce kendi ailesini düşünerek, ona karşı her zaman vefalı kalırsa, insanlık duygularının en olgun seviyeye erişeceğine ve kendi ailesi dışındaki insanlara karşı da yararlı ve vefalı olacağına inanır!

Ülkücü, bir insan kendi milletine faydalı olmazsa, kendi milletine karşı bağlılık duymazsa, onun insanlığı düşünmekten bahsetmesinin nihayet bir fantezi olacağına inanır!

Ülkücü, bir insanın yetiştiği toprağın, yetiştiği milletin refahını, iyiliğini, saadetini ve şerefini temin etmesi gerektiğine inanır!

Ülkücü, Türk milletin refahını, iyiliğini, saadetini ve şerefini temin ettiğinde, Türk milletinin insanlığın bir parçası olduğu için, dolayısıyla insanlığa da hizmet etmiş olacağını kabul eder!

Ülkücü, ülkücülüğünün; Türk milletini en kısa yoldan, en kısa zamanda modern uygarlığın en üst seviyesine çıkarmak, mutlu, müreffeh hale getirmek, bağımsız, özgür, kendi haklarına sahip bir hayata kavuşturmak olduğuna inanır!

Ülkücü, ülkücülüğünün; önce kişilere hürriyet, milletlere istiklal sağlamanın en başta gelen prensip olduğunu kabul eder!

Ülkücü, insanların hür ve eşit haklara sahip olarak doğduğuna, kabiliyet ve görevlerinin, dışında insanlar haklarına tam olarak sahip kılınması gerekliliğini kabul eder!

Ülkücü, toplumun ve kurumların kişisel liyakat ve kabiliyetlerine göre görevlendirilmesine çalışır!

Ülkücü, ayrımsız olarak herkese bir imkân eşitliği (mücerret anlamda bir eşitlik değil) sağlamak için çalışır!

Ülkücü, Türk adı taşıyan herkese sevgi ve ilgisi duyar!

Ülkücü, Türkiye’yi hiçbir zaman tehlikelere, risklere, maceralara sürüklemeyecek bir yol üzerinde bulunmayı esas kabul eder!

Ülkücü, ülkücülüğünün; Türk Milletinin en kısa yoldan, en kısa zamanda modem uygarlığın en üst kademesine yükseltilmesi, müreffeh, mutlu bir hayata erdirilmesi, kendi gücüyle ayakta durabilecek bir hale getirilmesi ve her çeşit korkudan, baskıdan uzak olarak, hür, müstakil yaşaması ülküsü olduğunu kabul eder!

Ülkücü, ülkücülüğünün; aynı zamanda Türk olan herkese karşı ilgi ve sevgi göstermeyi, onların mutluluğunu dilemeyi ve onların mutluluğunu, Türkiye’yi risklere, tehlikelere maruz bırakmadan, bırakmaksızın, bırakmamak şartıyla sağlamaya çalışmayı uygun görür!

Ülkücü, ülkücülüğünün gereği olarak; basit gündelik ve siyasi gayelerle basit sokak kavgalarına girmez!

Ülkücü, zalim Batı güç ve tekellerine dur diyebilecek ve dünyada kurulan tuzak dolu oyunları değiştirecek tek ülkenin Türkiye olduğuna ve tek milletin Türk milleti olduğuna inanır!

Ülkücü, bugün de bilge liderinin Türkiye Cumhurbaşkanı ile beraber Türkiye’yi dünyada lider ülke yapacaklarına inanır ve Türkiye’nin öncelikle kendi bölgesine, Ortadoğu’ya, Asya’ya ve Mavi vatana yoğunlaşması gerektiği öngörüsüne sahiptir!Kategoriler

downloadfilmterbaru.xyz nomortogel.xyz malayporntube.xyz