Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), 24 Haziran 2021 tarihinde “YÖK Başkanı Prof.Dr. Yekta Saraç’a Açık Mektup”, 5 Temmuz 2021 tarihinde “Rektörlere Açık Mektup” ve 6 Temmuz 2021 tarihinde de “Milletvekillerine Açık Mektup” başlıklı demeçlerini vermişlerdir. Bu demeçlerin özünde ülkemizdeki depremsellik durumu başta olmak üzere birçok konu göz önüne alındığında, inşaat faaliyetlerinin etkin ve yetkin inşaat mühendisleri vasıtasıyla yürütülebileceğini bildirmişler ve üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümü öğrenci kontenjanlarının fazlalığına değinmiş, 300 bin başarı sıralamasına kadar ilgili bölümün öğrenci aldığına dikkat çekmişlerdir. Güzel bir atasözümüzün dediği gibi “yiğidi öldür hakkını ver” diyor ve daha nitelikli İnşaat Mühendisleri’nin yetişmesi adına önlemler alınması gerektiğine katılıyorum.

TMMOB’un kuruluş ilke ve amacı Türk Devleti ve Türk Milleti’ne hizmet etmek, şehircilik ve kentleşme bağlamında projeler üretmek, mesleki bilinç ve sorumluluk içerisinde mühendis ve mimarların hak ve sorumlulukları çerçevesinde görev yapmalarını sağlamak, yerel yönetimlerin faaliyetlerine katma değer üretecek plan-projeler hazırlamak ve tüm bu konuları kamuoyu ile paylaşmaktır.

İMO’ nun “açık mektup” başlığı ile vermiş olduğu demeçleri okuduğumda sistem ve İnşaat Mühendisliği mesleğinin geleceği bakımından kaygılarını dile getirmeleri bir İnşaat Mühendisi olarak şahsen beni de memnun etmiştir. Yanı sıra yerelde değerlendirildiğinde ise mühendis ve mimar odalarının yapılan açıklamanın aksine, yerel yönetimlerin yani belediyelerimizin faaliyetleri ve şehirlerimizin gelişimi, kentleşmedeki sorunlarımız hususlarında sessizlikleri dikkat çekmektedir.

Örneklem bir tablo ile konuyu somutlaştırmak istiyorum. Hatay ilimizde Hatay İMO Şubesi, İskenderun İMO Temsilciliği ve Samandağ İMO Temsilciliği, Hatay Mimarlar Odası Şubesi ve İskenderun Mimarlar Odası Temsilciliği bulunmaktadır. TMMOB’un ülkemizdeki inşaat faaliyetlerindeki kaliteyi, inşaat mühendisliği mesleğindeki niteliği ve toplum bazında da inşaat kaynaklı can güvenliğini arttırmak dayanaklı açık mektup demeçlerinin aksine, ilimizde bulunan İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar Odaları suskundur. Hatta ilgileri ve bilgileri olması gereken, şehirlerine katma değer üretmek için yükümlü oldukları hiçbir konuda faaliyetleri görülmemektedir.

Hatay genelinde Büyükşehir Belediyesinin hazırlamış olduğu 1/5000’lik ve ilçe belediyelerimizin de hazırladığı/hazırlamaya devam ettiği 1/1000’lik imar revizyon planları ile ilgili, ki bu planlar yaşadığımız şehirlerin önümüzdeki on yıllarına yön verecek planlardır, tam bir sessizlik içindedirler. Vatandaşlardan gelen itirazlar, imar düzenlemelerindeki sorunların dillendirilmesi, mahkemeye yansıyan ve hatta bazı ilçelerimizde tüm inşaat faaliyetlerinin durmasına sebep olabilecek hususlar olmasına rağmen bu meslek odalarımızdan tek bir tespit raporu, öneri dosyası ya da sosyal ve toplumsal bir açıklama gelmemiştir.

Benzer şekilde birinci derece deprem bölgesinde yer alan ilimizdeki depreme dayanıksız yapıların tespiti, kentsel dönüşüm çalışmalarında Hatay’ın durumu, ulaşım ile ilgili sorunlarımız konularında da gene bu meslek odalarının ciddi ve somut bir çalışmaları ya da kamu kurum ve kuruluşları ile yapmış oldukları bir çalışma bulunmamaktadır.

Yazımın başında İnşaat Mühendisliği Bölüm kontenjanları ile ilgili mesleki kalitenin arttırılması amacıyla düzenleme yapılmasının olumlu olacağını, TMMOB İnşaat Mühendisleri Genel Merkezinin bu konudaki düşüncesini doğru bulduğumu belirtmiştim. İlginçtir ki, Hatay’da bulunan İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar Odalarının bu bölüm öğrencilerinin mesleki bilincini ve kalitesini arttırmaya, öğrencilik sonrası iş olanaklarını geliştirmeye, sektör ve öğrenci bağını kuvvetlendirmeye yönelik olarak, ilimizde bulunan iki üniversite ile de hiçbir çalışması bulunmamakta, bu konularda girişimi görülememektedir. Zira tüm dünyayı etkileyen hayati önemdeki pandemi sürecinde bile bölüm öğrencilerinin eğitim ve öğretimine katkı sunmaya bile bir tek fikir geliştirememiş, önümüzdeki dönem örgün eğitime geçecek üniversitelerimize ne şekilde katkı sunabileceklerini dahi beyan etmemişlerdir.

Dolayısı ile TMMOB’un yerelde bulunan şube ve temsilciliklerinin sektör kalitesini artırma kaygısı taşımayan, mühendislik ve mimarlık mesleği ve çalışmalarını öğrencilik sürecinden itibaren iyileştirme düşüncesi içermeyen, bulunduğu şehre ve kamuya hizmet etme amacı görülmeyen faaliyetleri, TMMOB İnşaat Mühendisleri Genel Merkezinin yayınladığı açık mektuplarla çelişmekte, son derece tezat ve TMMOB adına sorgulanması gereken bir durum ortaya çıkarmaktadır.

TMMOB, şubelerinden mi haberdar değildir?

Açık mektuplar sadece göze güzel görünsün diye mi yayınlanmıştır?

İnşaat Mühendisi ve bir Hataylı olarak bu tezatlıkları en açık şekli ile TMMOB’a belirtmek isterim.

“Benden de TMMOB’a Açık Mektup”.

Saygılarımla,

 Kategoriler

downloadfilmterbaru.xyz nomortogel.xyz malayporntube.xyz