Referandumda az bir süre kala, taraflar halkala buluşmaya devam ediyor. Yurt genelinde olduğunu gibi Hatay’da da devam eden çalışmalar da, taraflara hangi maddelerin değişeceğini ve bunun ne getireceğini vatandaşa anlatıyor. Kimisi bu maddelerde tercihini Hayır’dan yana kullanacağını kimisi de bu maddelerin bu şekilde olması gerektiğini ve bu şekilde istikrar sağlanacağını söyleyerek tercihini Evet’ten yana kullanacağını söylüyor. Maddelerin nelere getireceğini ayrıntılı bir şekilde halka anlatan tarafların birbirlerine sert sözler kullanması, onları vekil olarak seçen halkı üzdüğünü açık bir şekilde ifade etmek istiyorum.

Sonuç olarak, değişmesi teklif edilen maddeleri okuyucularımız için araştırdık ve paylaşıyoruz. Burada hangi maddenin ne getireceğini değil, o maddelerin neler olduğunu anlatmak için araştırma yaptık.TBMM Genel Kurulunda kanunlaşan anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanlığı sistemi çatısı altında getirilmesi öngörülen yeni düzenlemeler şöyle: - Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak. - Milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek. - TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 5 yılda bir aynı gün yapılacak. - Meclis, denetim ve bilgi edinme yetkisini, "Meclis araştırması", "Genel görüşme", "Meclis soruşturması" ve "Yazılı soru" yoluyla kullanacak. - Cumhurbaşkanının partisiyle ilişiği kesilmeyecek. - Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl olacak. Bir kişi en fazla 2 kez cumhurbaşkanı seçilebilecek. - Cumhurbaşkanlığına, seçimlerde geçerli oyların en az yüzde 5'ini alan partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek. - Seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek. - Cumhurbaşkanı "Devlet başkanı" olacak, yürütme yetkisini üstlenecek, Başkomutanlığı temsil edecek. - Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atayacak ve görevlerine son verecek. - Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunacak. - Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek. - Kanunda açıkça düzenlenen konularda cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacak. - TBMM'nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz olacak. - TBMM cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında soruşturma açılmasını isteyebilecek. - Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen cumhurbaşkanı seçim kararı alamayacak. - Cumhurbaşkanı, bir veya daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilecek. - Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından cumhurbaşkanı tarafından atanacak ve görevden alınacak. - Milletvekilleri, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erecek. - TBMM, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. - Cumhurbaşkanı, kanunda düzenlenen ilgili şartların gerçekleşmesi halinde OHAL ilan edebilecek. - Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak. - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun adı, Hakimler ve Savcılar Kurulu şeklinde değişecek. - Bütçeyi Cumhurbaşkanı Meclise sunacak. - Bakanlar Kurulu olmayacak. Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılacak ve yerine getirilecek. - TBMM'nin bir sonraki seçimi ve Cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019 tarihinde birlikte yapılacak. - Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve askeri mahkemeler kalkacak.”

 Kategoriler

downloadfilmterbaru.xyz nomortogel.xyz malayporntube.xyz