Senaryo yazımında  en çok kullanılan bir biçim olarak sinopsisin asıl işlevi, kişileri senaryo okuma zahmetinden kurtarmak olsa da yazar açısından da önemli işleve sahiptir.

senaryo sürecinde adım adım kurulan diğer yapılar da çift yönlü işlev görürler.

Her aşama, bir sonraki basamağa çıkmak için zorunludur.

Sinopsis bu geçişlerin sağlıklı oluşmasında takip işlevi de sunar.

Aynı zamanda geçilen basamağın verimini test eder.

Sinopsiste açık bırakılan bir nokta olup olmadığı tretman sürecinde ortaya çıkar.

Sinopsis, ne kadar kısa olursa o kadar iyidir.

iki paragraftan oluşursa mükemmel olur.

Birinci paragrafta olayın geçeceği yer zaman ve karakterler işlenir.

İkinci paragraf ise ele alınan sorunun ya da içeriğin zirveye oluşmasını ve

sorunların çözümlenişini anlatılacağı ifade edilir.

Taslak öykü dediğimiz synopsisde hikâyede işlenecek "tema" kesin olarak ortaya konmalıdır.

Hikâyenin teması önemlidir.

Olaylar dizisinin geçtiği zaman ve çevre aynı şekilde kesin olarak verilmelidir.

Olaylar dizisini meydana getiren ana karakter kesin olarak ortaya konmalıdır.

Ana ve diğer karakterler ilk adımda kişilik profilleri hemen belli olmalıdır.

Kişi ya da kişilerin olayın sebep olduğu çatışmanın nasıl başladığını belirten bilgiler açık ifade edilmelidir.

Kişiliği yönlendiren gerekçeler.

Karakteri çatışmaya sokan amaç nedir?

Bu amaç belirtilmelidir.

Karakteri kim ve ne yönetmektedir?

Taslak yapıyı yani sinopsisi somutlaştırmak önemlidir.

Hikaye güçlü bir omurgaya sahip olmalıdır.

Bunun olaylar örgüsünün genel çizgileri belirlenir.

Hikâyenin çatışma, düğüm ve çözüm yapısı olaylar örgüsündeki olayı başlatan çatışma ve önemli gelişmeler ayrıntıya girilmeden kısa kısa açıklanır.

Doruk nokta ve çözüm belirtilir.

Taslak öykü şimdiki zamanda, geniş zaman kipi ile yazılır:

Öykünün ana kişisi akışının yönelimini ortaya koyar:

Bu şekilde olay genel hatlarıyla daha anlaşılır bir hale gelir.

Temel hikâyede kişiler, tanıtılmadan önce öyküde bulunan durumların açıklaması yapılmalıdır.

Bununla birlikte hikâyenin ana kişisinin yönelimini ortaya koymalıdır.

Sinopsiste bulunması gereken olayların dönüş noktaları:

1. Başlam serim olayın açılması

2. Kışkırtıcı olay

3. Eylemin başlaması

4. Orta nokta

5. Karanlık an

6. Dorun nokta

7.. Eylemin azalması

8. Çözüm

9. Son

Sinopsiste olayla ilgili komplo noktalar, olayların dönüş noktoları,olayın doruk noktası verilir.

Eylem azalarak çözüm noktaları ve olayın sonu...

Uygun bir başlık ile adlandırılır.

Olayın cinsi belirtilir.

Logline verilir ve olay mimkünse iki parapraf halinde verilir.Kategoriler

downloadfilmterbaru.xyz nomortogel.xyz malayporntube.xyz