Empati, içsel algılama ya da duygulara nüfuz etme halidir.

Empati, doğal bir dil olsa da sonradan geliştirilebilir bir davranış halidir.

Empati geliştirilebilir bir davranıştır.

Empati, kişilerin bazı uğraşlarıyla da gelişebilir.

Empati, genellikle müzikle uğraşan kişilerde gelişir.

Empati, evinde evcil hayvan besleyen kişilerde gelişir.

Empati, evinde çiçek besleyen kişilerde gelişir.

Empati, empatik davranış sergileyen aile bireylerinin davranışlarıyla da gelişir.

Empati, Türkçe'de 'duygudaşlık', 'anlayış', 'duyarlılık' veya 'eşduyum' kelimeleriyle karşılığını Empati, 'bir başkasının duygulanın, içinde bulunduğu durum ya da davranışlarındaki motivasyonu anlamak ve hissetmek' demektir.

Empati kişinin kendi duygularını başka nesnelere yansıtmak anlamında da gelir.

Empati, muhatabı anlama ve anladığını ona iletme süreci veya anlama çabasıdır.

Empati, birey ve toplum arası ilişkilerde hayatı bütün yönleri ile kuşatan bir anlama ve anladığını eyleme dönüştürme çabasıdır.

Empati, anlık zamanda bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak düşüncelerini doğru olarak anlama, duygularını hissetme ve ona göre eylem belirleyip davranış sergileme biçimi ve faaliyetidir.

Empati, genel bir ifade ile bireyler ve toplumlar arası ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürümesini sağlayan bir davranış sergileme biçimi ve anlayışı olarak tanımlanabilir.

Empati, başkalarının duygularını anlamaya çalışma ve tavırlarını onların ruhsal durumlarına göre ayarlayabilme becerisidir.

Empati anlık zamanda iletişimde olduğumuz kişi karşısında kendi duygularımızı da doğru algılama ve yansıtma davranışıdır.

Empati farkındalığın yoğun yaşandığı bir haldir.

Empati bu farkındalıkla ne hissettiğimizi tam olarak algılayabilme ve duygularımızla başa çıkmayı öğrenme ve başkalarının duygularını da doğru biçimde algılayabilme davranışıdır.

Empati bir tepki değil, zihinsel ve duygusal bir süreçtir.

Empati kurmanın amacı birey ve toplum ilişkilerinde duygularımızın ve çevremizin etkilerini azaltarak yanlış yapmayı önleme ve en doğru davranışı belirlemektir.

Empati, olumlu sosyal davranış halidir.

Empati, bir anlamda bireysel davranışı sosyal bir davranış haline dönüştürerek bireyi bencilikten kurtarır.

Empatik davranış benmerkezcilikten uzaklaşarak başlarının duygularıyla iletişim kurarak en doğru dili de kullanmaktır.

Empatik davranış sen ve ben ayrımını ortadan kaldırmaktır.

Empati bireyler arası ilişkilerde; muhatabı anlamak ve anladığını bir şekilde ona iletmek, suretiyle, karşı tarafı psikolojik olarak rahatlatmak değil; onu önce anlamak, sonra buna göre verilecek tepkiyi belirlemek ve belirlenen tepkiyi eyleme dönüştürmektir.

Empatinin temel ilkesini Hz. Peygamber'imizin; "Sizden biriniz kendisi için istediğini başkaları için de istemedikçe gerçek manada iman etmiş olamaz." Hadisinde görebiliriz.

Empatide karşı tarafı anlamaya çalışırken onun duygu ve düşüncelerini kabul etme zorunluluğu yoktur. Böyle bir durum empati değil sempati olur.

Empati önce olaya kendi bakış açımız ile bakarak karşımızdakini anladığımızı hissettirmek, daha sonra varılan sonucun doğru değilse doğru olmadığını sağlıklı iletişim yöntemi ile belirlemektir.

Empati, sosyal bir varlık olarak insanın insanla ilişkisini sağlıklı kurmasında önemli bir davranış halidir.

Empati geliştirilebilir bir davranıştır.

Empati, diğer insanlara kişisel duygu ve düşüncelerinizi iyi ifade etmenizi sağlar.

Empati, topluma uyumlu ve sağlıklı bir şekilde birlikteliğimizi sağlar.

Empati, insanların sosyal duyarlılıklarını artırır.

Empati, insanların tabiatla sağlıklı ilişki kurmalarını da sağlar.

Empati, genellikle geliştirilebilir ve geliştirmemiz gereken bir davranış halidir.Kategoriler

downloadfilmterbaru.xyz nomortogel.xyz malayporntube.xyz