Bilimsel bilgi denilen bir şey var.Sizce bilimsel bilgi dediğimiz şey nedir?

Bilimsel bilgi, kanıt ve delillere dayalı olarak ortaya çıkan bilgidir, buna modern bilim de deniliyor.

İkinci bir soruyla devam edersek: “Nedir modern bilim?”

Modern bilim, dinî içerikten kendini ayırmış, soyutlamış bir bilim demektir.

Bilim bu anlayışla olgulardan hareket eder.

Sadece mantıkî ve rasyonel düşünme tekniklerini kullanarak rasyonel olmayan düşünce şekillerinin bilim yapmaya uygun olmadığı kabul edilmektedir.

Bu görüşe göre bilimsel bilgi, ancak deney ve mantıkî yollarla sorgulanabilir ve denetlenebilir.

Buna göre bilimsel bir bilgi değer yargıları ile sorgulanamaz ve denetlenemez.

Bilim, ancak değer yargılarından arındırılmış ve rasyonel şekilde sunulabilir.

Modern bilim bilgiyi bu şekilde değerler manzumesi olmaktan çıkarmıştır.

Peki bu anlamda deney ve mantıkî yollarla sorgulanamayan bilgi ne olacak?

Bu mantıkla hareket ettiğimizde insanlık tarihinin bu aşamaya gelmesinde önemli katkı yapan bilgiler sonuçta bilimsel bilgi olarak kabul edilemez.

Buna göre toplumun inançları ve değer yargılarına göre kurulmuş olgular sadece o toplumun genel kabullerinden ve kanaatlerinden öteye geçemez!

Bunlar bilimsel bir değer ifade etmezler!

Modern bilim anlayış olarak aslında dinî inançları, toplumun değer yargılarını bilim dışına çıkararak bu yöndeki bilgilerin anlatılmasına engel olmak istiyor.

Aklen ve fikren ilerlemiş çağımızın ve gelecek çağın insanlarına, toplumlarına anlatılamayacak bir dinî ve değer yargıları bırakılarak bunları sorgulayan bir insan tipi yaratmaya çalışılıyor.

Modern bilim ile evren, dünya ve varlığa kendi manası ve yaratılmışlığı ve yaratıcısı “Allah ” hesabına bakamazsınız.

İnsan nefsinin ve kalbinin ihtiyaçları ve istekleri farklıdır.Dehanın ve Hüda’nın da…

Asırlardır insan bilgisinin katlanarak artması bir yönden inançsızlığa, materyalizmesürüklenmesine neden olmuştur.

Bu da insanı şüpheciliğe ve sorgulamaya sevk etmiştir.

O halde materyalist, şüpheci ve sorgulamaya dayandırılan bilimlerin yöntemlerini reddetmeden bilimsel verilerle inancı, hakikati ve eşyanın yaratıcısını bilerek nesneyi ve varlığı yeniden yorumlayacak bir bilim metoduna ihtiyaç var.

Modern bilim; günümüzde, önce konunun adını belirlemekte, sonra konunun soyut bir izahını yapmakta, konuyu somut ev öz açıklamalar getirmekte, konuyu varlıklardan örneklerle açıklamalar getirmekte, daha da anlaşılması içim ekstra örnekler verilmekte, konunun içinde alternatif düşünce ile karşılaştırmalar yapılmakta, sonuç olarak konunun ispatını soyut ve somut olarak koymaktadır.

Modern bilimin sorunlara sorunlu yaklaşımı amacı ve soruna yaklaşım yöntemi yani bakış açısıdır.

Bilgiye hem muhtaç hem de bilginin etkilediği insanlar olarak içinde yaşadığımız kâinatın yaratıcısının yarattığı nimetine bakarak ne kadar cömert olduğunu, kâinatta yaratılmış varlıklara baktığımızda yüce yaratıcının hakiki bir sanatçı (sânî-i hakîkî) olduğunu idrak etmek gerekir.

Uzun yıllar süren ve adına eğiti-öğretim dediğimiz şey; bilimlerin varlıkları inceleme boyutuna amaçve bakış açısıile yöntem belirlendiği ve sonrasında manayı isminden sebep\sonuç ilişkisiile bir nedensellik kurularak sonuçlandırmaktır.

Ancak varlığı ve incelemeyi anlamlandıran şeyin yaratıcı varlık unutulmuştur.

Varlık ve kâinatın kendi sembolize ettiği anlamla bakmak ve gerçek yaratıcısını onutmamak doğru hedeftir.

Varlıklardaki tüm değişim ve hallere kadarmeydana gelen olaylardaki şekil vermek, büyütmek, yönetmek, yönlendirmek,canlandırmak gibi fiil ve işleri görmemek bakış açısındaki en büyük yanlışlıktır.

Bilimsel mantık olarak, şekil vermek, büyütmek, yönetmek, yönlendirmek,canlandırmak gibi fiil

ve aşamaları birbirinden ayırmak ve bunları şubelere bölmek ayrıca varlığa ve kâinata eksik bir bakış açısıyla bakmaktır.

Allah varlığa, şekil verme, büyütme, yönlendirme ve canlandırma fiil aşamalarını birbirinden ayırmadan “ol” emriyle yaratmıştır.

Varlık dünyasındaki ölçülü bir düzgünlük söz konusudur.

Bu düzgünlük bilimsel olarak değerlendirilirken bu durumun, Allah'ın isim vesıfatlarını tanıma aynası olan intizam ve nizam olarak ele alınmalıdır.

İntizam ve nizambilimin dili olmazlıdır! İntizam ile iş görmek bilim ve ilim ile olur!

Bilgiye kendimize adamalıyız, ancak, unutmamalıyız; bilim de her bir dalı açık ve net olarak

Allah'ın varlığına dayanmalıdır!Kategoriler

downloadfilmterbaru.xyz nomortogel.xyz malayporntube.xyz