Hareket eden görüntünün çekimi ile elde edilmiş bir kişini ya da varlığın genel ya da detaylı bir biçimde hayatına dair belgelere ve tanıklıklara dayalı çekimle elde edilen sinema filmine “belgesel film” diyebiliriz.

Belgesel film sinema gibi, hareket eden görüntünün keşfi ile 20. yüzyılın teknolojik keşifleri sonucuna ortaya çıkmış ve sanat haline gelmiştir.

Temelde hareketli görüntünün öncülü olan fotoğraftır. Fotoğraf, doğada mevcut gözle görülebilen maddi varlık ve şekilleri ışık ve bazı kimyasal maddeler yardımıyla ışığa karşı duyarlı hale getirilmiş film, kâğıt veya herhangi bir madde üzerine saptayan fiziksel ve kimyasal bir işlemdir.

Hareket eden görüntülerin gösterimi, 1895 yılı itibariyle Lumiere kardeşler tarafından gerçekleştirilmiştir.

Film uygarlık tarihinin başlangıcından bu yana kitle için sanat yapma yolunda atılan ilk adım olmuştur.

Sanatçının duygu ve düşüncelerini aktarmada, dünyayı yorumlamada, sanatsal beğenisini ortaya koymada artık bir makine ve kamera, ressamın fırçası ve boyaları, yazarın kalemi ve kurgusu gibi yaratıcılığın aracı olmuştur.

Belgesel film çekimi hayatın içerisindeki gerçek durumlardan yola çıkar. Belgesel filmlerde yer alan kişiler kurmaca yapımlarda olduğu gibi kamera karşısında rol yapan oyuncular değillerdir, bunlar "gerçek" insanlar ya da doğal aktörlerdir.

Gerçek insanların ve doğal aktörlerin kullanımının yanı sıra belgesellerde önemli bir diğer ilke de gerçek mekanların, doğal ortamların kullanımıdır. Sinema da olduğu gibi, ortada stüdyo gibi hazırlanan yapay bir mekân söz konusu değildir. Belgesellerde gerçek ya da doğal aktörün ve gerçek ortam ya da doğal mekânın, yeri önemli bir ilkedir.

Belgesel yapımların bir diğer özelliği de kurmaca filmlerde kullanıldığı anlamda bir senaryonun olmamasıdır. Kurmaca sinemada yönetmen belli bir senaryoya bağlı olarak, senaryonun oluşturduğu sonu belli bir öyküyü canlandırmaya çalışırken, belgesel sinemada belgeselci, sonu belli olmayan yaşamın kendisini canlandırmaya çalışmaktadır. Bu durumda belgesel film yapanların konuları üzerinde kurmaca film alanında çalışan meslektaşlarından daha az kontrole sahip olduğu ortadadır.

Belgesellerde diğer önemli bir ilke de gerçek durumun, gerçekleştiği zamanda çekimidir.

Kurmaca filmlerde olduğu gibi yönetmenin istediği etkiyi yaratmak adına oyuncuların bir sahneyi tekrarlaması, belgesel yapımlarda söz konusu değildir.

Belgesel yapımlar gerçekliğin sunumu konusunda büyük sorumluluk yüklenmektedirler.

Kurmaca bir yapım izleyen seyirci kahramanın başına gelenlerin gündelik hayatta gerçekleşmediğini bilmektedir.

Ancak belgesel bir yapımda görüntüde ne oluyorsa bunun gerçek hayatta da bu şekilde gerçekleştiğini düşünecektir ve fikirlerini de buna göre şekillendirecektir.

Gerçekliğin parçalarından elde edilen belgesel yapımlarda, merkezde gerçek insanlar ve de durumların incelenmesi yer almaktadır.

Belgesel yapımlar hayatın içerisinden aldıkları materyalleri üzerine problemlerini inşa etmektedirler. Kurmaca yapımlarınsa kullandıkları materyallerin gerçek hayattan alınanlarla sadece metaforik olarak bir benzerlikleri vardır. Belgesel yapımlarda bu materyalin ele alınıp, işlenmesinde senaryo, oyuncu ve stüdyo mekanlarının kullanılması söz konu değildir.

Belgesel gerçek insanlar, gerçek mekanlar ve gerçek olayların kullanılması üzerine odaklanır.

Tarihî bir bakış açısıyla belgeselleri türlerine göre tasnif edebiliriz.

Türlere ayırmanın temelinde varlıkları dışarıdan atfedilen bir çerçeveye yerleştirme olgusu vardır. Sanat ürünlerini bu şekilde dışarıdan atfedilen bir çerçeve doğrultusunda çeşitli türlere ayırmak ve bunların örneklerini belirlemek yoğun olarak öznellik içermektedir.

Kimi belgeselci daha genel türler kimisi daha detaylı kimileri de bir varlığa ya da nesneye bağlı olarak bir bakış açısıyla belgesel çekerek çalışmasını ortaya koyabilir. Araştırmacıdan araştırmacıya türlere ayırma ve bunların örneklerini belirleme değişiklik göstermektedir.

Aslında belgeseller kuramcılarına göre tasnif edilmiştir ve bu kuramcıların adları: Wolf Rilla, Bill Nichols, John Izod ve Richard Kilborn, Paul Rotha, John Grierson, Siegfried Kracauer Eric Barnouw,

Kuramcılarına göre belgesellerin tasnifi: keşif belgeselleri, resim geleneğindeki belgeseller, muhabir geleneğindeki belgeseller, taraf tutan belgeseller, savaş propagandası belgeselleri, şiir geleneğindeki belgeseller, savaş suçlarının üzerine belgeseller, tarihi derleme belgeseller, sponsor destekli belgeseller, gözlemci belgeseller, gerilla belgeselleri, katalizör belgeseller, eğitim belgeselleri, doğa belgeselleri, genel konulu belgeseller, açıklayıcı belgeseller, gezi izlenimlerine dayalı belgeseller, bilimsel belgeseller,Kategoriler

downloadfilmterbaru.xyz nomortogel.xyz malayporntube.xyz