KKTC egemen ve bağımsız bir devlettir.

Bu devlet de Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir.

Akıncı anlaşılıyor ki bu egemen ve bağımsız cumhuriyeti lağvetmek istiyor.

Türkleri yeniden Rumların altında azınlık yapma amacıyla karışık ilişkilerin içine girdiği görülüyor.

The Guardian gazetesine verdiği skandal röportaj örnekleriyle durmadan kriz çıkarma peşinde…

Fransız mandasına bağlı Hatay Cumhuriyeti'nin 1939'da referandumla Türkiye'ye bağlanmasını dolayısıyla Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'i hatırlatarak "İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım!" diyor.

Bunu söylerken ne demek istiyor, söylemek istediği nedir?

Elbette, “Ben, Tayfur Sökmen olsaydım; Fransız mandasında devam ederdim, Anavatana katılmazdım.” demek istiyor.

Yani, Türk halkının azınlık olmasını kabul ederdim, demek istiyor.

Akıncı’nın Kıbrıs’ta yapmak istediği de, Kıbrıs Türk halkını azınlık hale getirerek Rum yönetimine bağlamaktır.

Asıl amaç, Doğu Akdeniz'i ABD ve Avrupa Birliği'ne teslim etmektir.

KKTC'de Akıncı'yı destekleyen küçük marjinal gruplar da AB ve ABD’nin adamlarını ve yetiştirmeleridir.

Hedef Kuzey Kıbrıs’ı Türkiye'den kopartmaktır.

Kıbrıslı Türklüğünü Türkiye Türklüğünden kopararak Türkiye’den ayırmaktır.

Amaç, bağları Türklükten, Türkiye’den koparılmış Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’ni lağvetmek ve adayı Yunan hakimiyetine ilhak etmektir.

Böylece Akıncı ve destekleyicileri devlet adamı kisvesine bürünmüş teröristler, Türkiye'yi adadan ve Doğu Akdeniz'den izole ederek, Türkiye’yi Akdeniz’de sıkıştırmak isteyen projelerin de ortağı olmak ve Türkiye’nin kapalı bir deniz havzasında açılım alanları kapatarak elini bağlamak isteyen güçlerin arkasında durmak istiyorlar.

Türkiye’nin dışlanmasını, egemenlik ve manevra alanlarını kaybetmesine yardımcı olmak istiyorlar.

Akıncı ve yanında mikro ve kripto teröristler, bu yüzden devamlı krize oynuyor.

Bunun için gelecek ilk hain hamleleri, bağımsız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni lağvedip, Rumların altında azınlık hale getirmek olacaktır.

Şimdi sormak gerekir, bre Akıncı, sen Kıbrıs Türk Halkı adına mı konuşuyorsun?

Hadi konuşuyorsun, Kıbrıs Türk halkının bunu kabul etmediğini bilmeden mi konuşuyorsun?

Elbette hayır, Kıbrıs Türk halkının bu durumu kabul etmediğini biliyorsun hem de bal gibi!

Kuzey Kıbrıs sathında ve saha da yeni Thomas Edward Lawrence’lerin torunları devrededir.

Dün, “Arap Bürosu”nun, Arap dünyasında Araplardan devşirdiği hainler gibi, bugün Kıbrıs’ta devşirildiği açıkça ortadadır.

“AB”, Akıncı'nın kazanması için bu dönem 30 milyon Euroluk bir bütçeyle sahada…

İlk satın almaya başladıkları medya ve teknolojik dünya…

Satılık medya grupları da Akıncı için büyük bir çalışma başlatmış durumda.

Akıncı’nın verdiği demecin şifrelerini çözdüğümüzde Akıncı diyor ki “ABD ve AB ne istiyorsa ben bunu yapmaya adayım, ihanete adayım!” diyor.

Nüfusu dört Rum'a bir Türk olarak sabitlemek istiyor.

Kıbrıs Türk halkının bu konuda birlik ve beraberlik içerisinde Kuvây-ı Milliye ruhuyla bir araya gelmesi şarttır.

Adada, Hatay Millî Mücadelesi lideri Tayfur Sökmen gibi etrafında birleşecekleri bir kahramana ihtiyaç var! Her hayırda bir şer, her şer de bir hayır vardır mantığından hareketle, Akıncı aslında Kuzey Kıbrıs Türklüğüne çözümü de gösteriyor.

“İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım" diyerek; aslında adada İkinci bir Tayfur Sökmen niteliğine haiz bir lidere ihtiyaç olduğunu hatırlatıyor.Böyle bir liderin etrafında birleşen Kıbrıs Türklüğünün “Yeni Bir Destan” yazması gerektiğini hatırlatıyor.

Kıbrıs Türklüğü bu sayede Mustafa Akıncı'nın yapmış olduğu açıklamaların Kıbrıs Türkü'nün görüşü olmadığını gösterebilir.Akıncı’nın talihsiz, saygısız ve haddini aşan açıklamalarının Kıbrıs Türklüğünün görüşü olmadığını gösterebilir.Akıncı’nın açıklamaları kasıtlı ve bilinçlidir.Sonraki süreçte Türk garantörlüğünün kaldırılması yönünde bir hamlesi gelebilir. Akıncı psikolojik harbin bir piyonudur. Bunun için yetiştirilmiş olduğu anlaşılıyor; çünkü özellikle Rum ağzı Türkçesi kullanıyor.

Yapılan bir operasyondur.

Tayfur Sökmen, Hatay Kıbrıs Türklüğü içinde bir onurdur. Tayfun Sökmen güven dolu bir yürekle Anavatan’a bağlılığıyla güçlü bir milli duruş sergileyerek uluslararası hukuka uygun bir şekilde anavatana bağlanması hadisesi bugün emperyalist devletleri rahatsız ettiği açıktır.

Akıncı, Türkiye’nin Suriye’de mazlumun yanında yer aldığı bu dönemde; bu söylemi dile getirirken aynı zamanda, sanki Hatay işgal altındaymış gibi Esed’in ve yabancı devletlerin dayatma propagandalarını dile getiriyor. Hatay’ı ve Hatay Türklüğünü ötekileştirerek, Kıbrıs Türklüğünün sıcaklığını yok etmek istiyor.

Kıbrıs halkı unutmamalıdır ki “Tayfur Sökmen” neyse “Rauf Denktaş” da odur. Kıbrıs’ta Türk Mukavemet Teşkilatı ruhu yeniden canlanmalı ve Kuşçubaşı Eşrefler, kuşların dilinden yeniden istihbarat alıp, Lawrence’lere haddini bildirmelidir. Unutmayın, artık Lawrence’ler milletlerin içinden devşirilmiş hainlerin kimliği ile karşımıza çıkmaktadır, tıpkı FETÖ gibi!

Göz ardı etmeyin, bu bir, açıktan işbirlikçidir.Kategoriler

downloadfilmterbaru.xyz nomortogel.xyz malayporntube.xyz