Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, 12 baronun genel kurul taleplerini reddeden Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) çağrıda bulundu.

,

Türkiye Barolar Birliği’nin Adana, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Tunceli, Van Barolarının onu seçimli, ikisi seçimsiz olağanüstü genel kurul taleplerini” hukuka aykırı bularak reddettiğini belirten Dönmez, “ 12 Baromuzun, 2019 Kasım ayı başında yeniden ve ortak olarak Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulunun toplanması talebi ve bu talebe karşılık Türkiye Barolar Birliğinin red kararı üzerine; aşağıdaki hususların kamuoyu ile paylaşılmasına ihtiyaç duyulmuştur” dedi.

AYKIRI DAVRANIŞ

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun Avukatlık Kanununa aykırı davrandığını belirten Dönmez, “1136 sayılı Avukatlık Kanununun 115. maddesi yorum gerektirmeyecek ölçüde açıktır.Olağanüstü toplantılarda seçimle ilgili tartışmalar saklı kalmak üzere, 12 Baronun belirledikleri gündemle genel kurulun olağanüstü toplanması ile ilgili taleplerini, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun yorum yaparak red etme imkanı, hakkı ve takdir yetkisi bulunmamaktadır. Kanunda, genel kurulun olağanüstü toplanması için herhangi bir içerik şartı getirilmediği ve şekil şartı oluştuğu halde, olağanüstü genel kurulun çağrılması yönündeki talep hususunda, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 115. maddesinin ikinci fıkrasına açıkça aykırı davranmıştır.”

TOPLANTIYA ÇAĞIRMAK ZORUNDASINIZ

“Türkiye Barolar Birliği kamuoyu ile paylaştığı red gerekçesinde; seçim taleplerinin hukuka aykırı olduğunu, bu yol hukuka aykırı olarak bir kez açılacak olur ise sadece Türkiye Barolar Birliğinin değil, her Baromuzun bu tür hukuka aykırı taleplerle sürekli seçimli olağanüstü genel kurullara sürüklenme sonucunda görev yapamaz hale getirilmiş olacağını ifade etse de; 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 83. maddesinde yer alan Baroların olağanüstü genel kurullarına yönelik benzer bir düzenleme gereği, Baro başkanı, levhada yazılı avukatların beşte birinin, görüşme konularını belirten yazılı istemi ile en geç onbeş gün içinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.”

DİLEĞİMİZ GENEL KURULUN TOPLANMASI

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez, dileklerinin Türkiye Barolar Birliğinin bir an önce olağan üstü toplantı çağrısı yapması olduğunu belirterek, “Dileğimiz; 12 Baromuzun olağanüstü genel kurul talebinin, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun katılanlardan altı üyenin oy çokluğuyla ve hukuka aykırı bularak reddettiği kararının, hukuka ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununa aykırı olması sebebiyle yeniden değerlendirmesi ve kararını geri alarak, 12 Baronun talebine uygun olarak Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırması ve genel kurulu toplamasıdır.

BİR AN ÖNCE KARARA BAĞLANMALI

“Barolar ve Türkiye Barolar Birliğinin kamuoyu gündemine yansıyan bu konuyla ilgili olarak Baroların yapısını bozmak, delege sistemini ve kanunla korunmuş olan hukuki statüsünü, şimdiki kazanımları geriye götürmek niyetinde olan ve Baroları ele geçirmek için fırsat kollayan çevrelere bir malzeme vermemesi adına, çözüm olarak Mahkeme kapısını gösteren anlayışın terk edilmesi, sürecin hukuksal boyuta taşınmasının vereceği zararın Türkiye Barolar Birliği ve Barolarımız tarafından gözetilmesi ve bu sürecin kamuoyu yerine Baroların ve Türkiye Barolar Birliğinin iç gündemi olarak bir an önce, olgunlukla tartışılıp karara ve sonuca bağlanmasıdır.” dedi. (Hüseyin BAYRAKTAR)

 
Kategoriler

downloadfilmterbaru.xyz nomortogel.xyz malayporntube.xyz