DOĞAKA tarafından 2018 yılında ilan edilen Fizibilite Desteği Programı kapsamında başarılı bulunan projelerin sözleşmeleri imzalanmaya başlandı.

,

Yürütücülüğünü “Hatay Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı”nın yaptığı “Hatay YİKOB Mesleki Eğitim Merkezi Güdümlü Projesi Fizibilite Raporu Hazırlanması” isimli proje destek sözleşmesi DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız ve Hatay Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu tarafından imzalandı.

Proje kapsamında Hatay ilinin istihdamla ilgili olarak olumsuzluklarının iyileştirilmesi amacıyla; ildeki sektörlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda insan kaynaklarını ve özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, ilin üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, sektörel ihtisaslaşmanın desteklenmesi, transferi ve yaygınlaştırılması, özel sektör işletmeciliğinin güçlendirilmesi ve özel sektör için iyi uygulama örneklerinin oluşturulmasına katkı sağlaması düşünülen Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Mesleki Eğitim Merkezi Hatay YİKOB MESEM Kurulması Projesine yönelik olarak literatür taraması, saha araştırmaları ve projeksiyonlar içeren 1 (bir) adet fizibilite raporu hazırlanacak

BİR SÖZLEŞME DE İSTE İLE İMZALANDI

“İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Kaynakçılık Mükemmeliyet Merkezi” isimli diğer proje destek sözleşmesi ise İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ile Ajans Genel Sekreteri Onur Yıldız arasında imzalandı.

Firmaların ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikli kaynakçıların yetiştirilmesi ve endüstriye kazandırılması için sürdürülebilir modern eğitim ve uygulama modellerini temel almış Kaynakçılık Mükemmeliyet Merkezi’nin kurulması projenin genel amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda bölgenin fizibilite çalışması yapılacak. Kurulacak Merkez; kaynak eğitimi, becerisi ve teknolojisi bilgisine sahip olan sertifikalı ve nitelikli kaynakçı ve kaynak uzmanları yetiştirecek. Farklı kaynak yöntemlerinde MIG/MAG, TIG, özlü elektrot, tozaltı, nokta direnç, oksi-gaz vb. kaynaklı birleştirme ulusal sertifikalı eğitimler yapılacaktır. TR63 bölgesindeki nitelikli ve sertifikalı kaynakçı ihtiyacı karşılanacak ve bu konuda kullanılabilecek eğitim-uygulama müfredatları oluşturulacak. (Haber Merkezi)

 
Kategoriler

hasiltogel.xyz