Ticaret Bakanlığı, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce ülkemizde Sosyal Kooperatif modeline ilişkin farkındalığın artırılması ve sosyal kooperatifçiliğin desteklenmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçları doğrultusunda ‘’Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım, Eğitim, Geliştirme ve Uygulama Projesi’’ geliştirildi.

,

HatayTicaret İl Müdürü Halit İmrek, Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım, Eğitim, Geliştirme ve Uygulama Projesi kapsamında, ‘’Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni ‘’ ile bu hedefe ulaşma yolunda bir adım daha atıldığını duyurdu. Çalışmanın içeriği hakkında bilgi veren İl Müdürü İmrek Sosyal kooperatif treninin uğrayacağı illerde sosyal kooperatiflerin halka tanıtılması, yerel insiyatiflerin harekete geçirilmesi, üniversitelerde çalıştaylar ve konferanslar düzenlenmesinin ve alanında uzman kişilerin, akademisyenlerin, kamuoyunun dikkatinin bu alana çekilmesinin amaçlandığını belirtti.

İmrek, bu çalışma ile; Uluslararası standartlara ve küresel gelişmelere paralel bir sosyal kooperatif modeline ilişkin farkındalık oluşturulması; Sosyal Kooperatif konusunda gerek Ticaret Bakanlığında çalışan ilgili uzmanların ve gerekse hedef kitle olarak belirlenen gruptakilerin eğitilmeleri; uzun süreli işsizler, göçmenler, bağımlılar, engelliler, eski hükümlüler vb. dezavantajlı grupların istihdam edilebilmeleri, bölgesel kalkınma farklılıklarının azaltılması, toplumsal cinsiyet açığının kapanması, sosyal dışlanmanın asgariye indirilmesi ve sosyal içermenin sağlanması gibi kamu yararına müteallik sonuçların ortaya çıkması amacıyla, dünyada yaygın bir şekilde uygulaması bulunan “sosyal kooperatifçilik” hakkında bir farkındalık oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

''Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtımı'' kapsamında, Hatay’da Nisan ayında gerçekleştirilecek olan programla ilgili Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) toplantı salonunda Vali Yardımcısı Erol Özkan’ın Başkanlığında; Ticaret Bakanlığı Esnaf,Sanatkârlar ve Kooperetifçilik Genel Müdürlüğü Temsilcileri ve Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya Belediye Başkanlığı, İskenderun Belediye Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İşkur İl Müdürlüğü, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası, Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği,14.Bölge Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği temsilcilerinin katılımı ile ön görüşme toplantısı gerçekleştirildi. (H.BAYRAKTAR)
Kategoriler

hasiltogel.xyz