Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Orta Asya Alt-Bölge Ofisi (FAO-SEC)  Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP) kapsamında liderlik ettiği ‘Gıda Güvenliği ve Tarım Sektörü’ çalışma grubu toplantısını Hatay’da gerçekleştiriyor.

,

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Orta Asya Alt-Bölge Ofisi’nin (FAO-SEC) Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP) kapsamında liderlik ettiği “Gıda Güvenliği ve Tarım Sektörü “ Hatay Savon Otel de 2 gün süreli bir çalıştay gerçekleştirildi.

Çalıştayın amacı; Gıda Güvenliği ve Tarım Sektörü (FS&A) ortaklarının, Türkiye bağlamında büyüme potansiyeli olan tarımsal değer zincirleri dahil, tarım geçim kaynağı müdahalelerinin uygulanmasında ve yönetilmesinde desteklenmesidir. İnsani yardım kuruluşları; çalıştay vesilesi ile,  kırsal kalkınma programlarının tarım direncini nasıl geliştirebileceğini, tarımsal geçim kaynağını geliştirip istikrarı sağlayabileceğini ve hem mülteciler hem de ev sahibi topluluklar için mevcut girişimleri nasıl güçlendirebileceğini tartışacak ve öğrenecektir.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ‘ndan Uzman Serhat Burak Güreşinli; Mülteciler dayanıklılık planı kapsamında tarımsal faaliyetlere yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan destek ve işbirliği konulu bir sunum gerçekleştirmiştir.

 Toplantıda Geçim kaynağı olarak tarımın önemi ve yeri konularına değinilmiş ve mültecilere yönelik faaliyetlerde bulunan insani yardım kuruluşları deneyimlerini paylaşma imkanı bulabilmiştir.

Çalıştay kapsamında ayrıca, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Orta Asya alt-Bölge Ofisi’nden (FAO-SEC) Toplumsal Cinsiyet Uzmanı Neşe Çakır Sayran, tarım sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için toplumsal cinsiyetin anaakımlaştırılması yani stratejilerin, politikaların, plan ve programların uygulanmasında cinsiyet eşitliğinin nasıl hayata geçirilmesi gerektiği, tarımda çalışan kadınların önündeki engeller, ücretsiz tarım işçisi kadınların karşılaştığı sorunlar, görünmeyen işlere yani ev işleri ve bakım hizmetlerine kadınların erkeklere oranla daha fazla zaman harcadığı, bu nedenle kadınların üzerindeki iş yükünün kaldırılarak gelir getirici faaliyetlere katılımlarının gerçekleştirilmesi, kadınların ekonomik güçlenmesinin sağlanması, kadınların tarımsal arazi sahipliliği, tarımsal yayım hizmetleri, eğitim programlarına katılımı, krediye ve benzeri kaynaklara erişimin yetersizliğinden ve bu sorunların aşılması için toplumsal cinsiyet eşitliği anaakımlaştırılmasının gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda sunumu olacaktır. Ayrıca kadınların ve dezavantajlı grupların geride bırakılmaması prensibi ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin tarım sektöründe sağlanmasına yönelik katılımcılar ile uygulamalı çalışmalar gerçekleştirilecektir.(Haber Merkezi)
Kategoriler

hasiltogel.xyz