Hatay’ın sorunlarını dile getirerek çözüm yolları aramaya devam eden CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, pamuk üreticinin sorunlarını TBMM gündemine taşıdı.

,

Özellikle Hataylı Pamuk üreticisinin mağdur edildiğini dile getiren CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, konu hakkında Tarım ve Orman Bakanının cevaplaması istemi ile yazılı bir soru önergesi vererek, pamuk üreticisinin bir mağduriyetinin bir an önce giderilmesini talep etti.

Orman Bakanının yanıtlaması istemiyle şu konuları dile getiren CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal yaptığı konuşmada, “Hatay ilimiz Türkiye’nin Pamuk üretiminin yüzde 11 ‘ini karşılamaktadır. 500 bin dekar alanda ekim yapan çiftçilerimizin elde ettiği pamuk üretimi yıllık 260 bin tonu geçmektedir. Türkiye ölçeğinde pamuk üretimi bakımından 3’üncü sırada yer alan Hatay ilimizde, ekim alanları her geçen yıl biraz daha azalmaktadır. Son 10 yılda bu daralma yüzde 11 seviyesine kadar ulaşmıştır. Pamuğun tarımsal bir ürün olmakla birlikte stratejik bir ürün olduğu da dikkate alınırsa, ekim alanlarının daraltılması yerine teşvik ve desteklerin artırılarak bu stratejik ürünün mutlaka üretiminin ve kullanımının artırılması gerekmektedir. Türkiye pamuk üretiminde dünyada  ilk 5 ülke arasında  olmasına karşın, yine  pamuk ithal eden ilk 5 ülke arasında yer alması üzücüdür. Bu durum pamuk politikasının mutlaka yeniden ele alınmasını zorunlu kılmaktadır.” diyerek verdiği soru önergesini maddeler halinde sıraladı:

1-Hatay ilimizde üretilen pamuk miktarı ne kadardır? Bu üretim miktarı piyasa fiyatları açısından toplam ne kadar bir ekonomik değeri ifade etmektedir?

2-Hatay ilimizde açıklanan Pamuk fiyatları nedir? Bu rakamlar daha sonra neden aşağı çekilmiştir. Gerekçesi nedir?

3-Pamuk üretimi açısından 1 kg pamuğun toplam maliyeti ne kadardır? Üretim maliyetine tarlanın emsal kira bedeli de dahil midir?

4-2018 yılı içerisinde , mazot, gübre, elektrik ve işçiliğe gelen zam oranı ne kadardır? Aynı dönemde Pamuk’a gelen zam oranı ne kadardır?

5-Bakanlık olarak Pamuk üreticisini koruyacak mısınız? Bununla ilgili yeni bir destek çalışmanız var mıdır? Bunlar nelerdir?

6-Hatay’da pamuk üretiminde ekim alanlarının daralmasının sebebi nedir? Bunda maliyet artışlarının etkisini var mıdır? Bakanlık olarak ne gibi önlemler alacaksınız? (M. MUTLU)
Kategoriler